Regulamin

 1. Sklep zawszekobieca.pl  zwany w dalszej części regulaminu Sklepem zawszekobieca.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta – Klienta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok ( dopuszczamy istnienie przerw technicznych). Realizacja zamówień Klientów następuje w dni robocze  zwyczajowo w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Klienta produktów i/lub zaksięgowanej przez nas pełnej opłaty za zamówienie w przypadku wpłaty na konto.

 3. Konsumentem- Klientem naszego  sklepu może być osoba, która ukończyła 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.

 4. Przez złożenie zamówienia przez Klienta  należy rozumieć dodanie do koszyka produktów ze sklepu zawszekobieca.pl  poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu. Dopuszcza się złożenie zamówienia przez Klienta poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą adresu e-mail [email protected] bądź kontaktu  telefonicznego  71 7829680.

 5. Wkrótce po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Złożone zamówienie  powinno być  potwierdzone przez Klienta  w ciągu 3 dni. Do momentu otrzymania przez zawszekobieca.pl potwierdzenia lub zapłaty ( w przypadku przedpłaty na konto ) , realizacja zamówienia jest wstrzymana. Zamówienia nie potwierdzone w w/w terminie są automatycznie anulowane.

 6. Prosimy o podawanie podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny  utrudnia lub uniemożliwia realizację zamówienia.

 7. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się: w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na konto 

 8. Płatności za zamówione produkty można dokonać przy odbiorze lub na konto
  BOMAR  
  BOŻENA  MAŁYCHA
  PISKORZÓWEK 51A
  BZWBK      03 1500 1155 1211 5005 7592 0000

  Formy płatności opisane są na stronie - formy płatności i wysyłki.

 9. Konto bankowe jest podane przy formach płatności.

 10. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu  informujemy o stanie zamówienia. Można wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Klienta zastrzegamy sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

 11. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Konsumenta składa się czas sprowadzenia towaru (podawany przy każdym produkcie) oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej / na dostarczenie przesyłki pod wskazany adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. 
  termin otrzymania przesyłki = czas sprowadzenia towaru + czas dostawy

 12. Wszystkie produkty oferowane w sklepie zawszekobieca.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

 13. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest  ograniczona ilość towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży  zastrzegamy  sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia. 

 14. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej przy towarze podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki, które są podane w opcji – koszty wysyłki

 15. Do każdej przesyłki dołączony jest ; protokół zwrotu , paragon fiskalny a  fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie.

 16. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania go do ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że wspólnie postanowimy  inaczej.

 17. Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłanie go pod wskazany adres przez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską /firmę kurierską. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie nas  zawszekobieca.pl a poza tym spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne  do art 79 ). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę  adresata -klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 18. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Klient o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dostępnym w serwisie zawszekobieca.pl w terminie do 10 dni od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez nas w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

 19. zawszekobieca.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z   Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Zgodnie z tą ustawą Klienci naszego sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.

 20. Zwrot towaru zakupionego przez internet gwarantują nam zapisy, jakie zawiera Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów. W dokumencie tym czytamy:

 21. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu  dni od zawarcia umowy. [paragraf 1 artykułu 2] Przyjmuje się, że dopuszczalny termin zwrotu 14 dni jest liczony od momentu odebrania towaru, a nie wysłania go, czy dokonania zakupu na witrynie. Odstąpienie od zakupu przez internet odbywa się przez przesłanie sprzedającemu pisma z deklaracją odstąpienia pobraną z witryny sklepowej (może być w formie elektronicznej ), odesłania nienaruszonego towaru na własny koszt. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem. Po obejrzeniu i sprawdzeniu nieużywalności  produktu, 
  dokonujemy zwrotu  pieniędzy natychmiast, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. 

 22. Sklep z tytułu realizacji zwrotu nie może pobierać żadnych opłat. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony szczególnie w przypadku pończosznictwa – rajstopy, pończochy, podkolanówki nie mogą być otwierane ani zakładane. Wraz z odsyłanym towarem Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Dołączenie do paczki dokumentu sprzedaży będzie mile widziane.- paragon lub faktura. 

 23. Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi kupujący – zwracający towar. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do nas za    pobraniem. 

 24. Wymiana produktu na inny np. rozmiar odbywa się na zasadzie zwrotu zakupionego wcześniej towaru (zasada zwrotu towaru) i zakupieniu nowego odpowiedniego rozmiaru.

 25. W przypadku zamówienia zapłaconego, a my nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia w całości, informujemy o tym fakcie Klienta. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia zwracamy przedpłatę na podane przez konto bankowe w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.

 26. art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowi  zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 27. Usługa  elektroniczna  NEWSLETTER  świadczona jest nieodpłatnie przez cały czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania na adres  [email protected] 

 28. Wszelkie spory będzie rozpatrywał Sąd Wrocław Stare Miasto